Końskie dnia 22.12.2017 r.

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2017

 

 

 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich

w sprawie wprowadzenia

 

Regulaminiu Organizacyjnego

Miejsko-Gminnego Domu Kultury
w Końskich.

 

 

 

§ 1

 

Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz. U. poz. 406) oraz Statutu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich nadanego uchwałą Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r. oraz opinii Organizatora wprowadzam Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich.

 

§ 2

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny MGDK w Końskich z dnia 06.03.2015 r.

 

§ 3

 

Regulamin Organizacyjny MGDK w Końskich wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 4079

Utworzono dnia: 31.03.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia