Skip to content

Big Band Orkiestra

Zespół powstał z inicjatywy dyrektora Miejsko – Gminnego Domu
Kultury w Końskich Piotra Salaty pod koniec 2021 roku. Kieruje nim
doświadczony muzyk Rafał Kądziela. Big Band składa się z zarówno
doświadczonych instrumentalistów, jak i młodzieży, która jest w trakcie
nauki w szkole muzycznej czy w pracowniach domu kultury. Grupa pełni rolę zarówno zespołu rozrywkowego jak i orkiestry dętej uświetniającej patriotyczno – religijne uroczystości w mieście i gminie.

41 372 24 78
band
Skip to content