Skip to content

Filie Koneckiego Centrum Kultury

Wiejski Dom Kultury w Kornicy

Placówka z wieloletnią tradycją kultywująca tradycje ziemi koneckiej i świętokrzyskiej. W nowocześnie wyremontowanych pomieszczeniach odbywają się różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz integracyjne spotkania dla dorosłych.

Przy WDK działa Klub Seniora. Dumą placówki i miejscowej społeczności jest działający od ponad 30 lat zespół ludowy „Korniczanka”.

59ca607584a3eo-size-969x565-q-71-h-199e50-1512460327

Wiejski Dom Kultury w Rogowie

Od dziesięcioleci wiejska placówka stanowi centrum kultury w Rogowie z codziennymi zajęciami dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprezami okolicznościowymi. Szczególnie kultywowane są tu tradycje regionu koneckiego i świętokrzyskiego.

Przy WDK działa Klub Seniora. Dumą placówki i lokalnej społeczności jest zespół śpiewaczy „Rogowianka”.

Skip to content