Skip to content

Uniwersytet III wieku – Aktywni

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – Aktywni w Końskich działa od września 2016 roku. Powstało z inicjatywy: Jolanty Rydzewskiej, Teresy Dunajskiej i Grażyny Chwałek. Celem Stowarzyszenia jest edukacja, aktywizacja społeczna osób dorosłych, prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków. Odbywają się wykłady, warsztaty i szkolenia, wycieczki, rajdy, a także spotkania integracyjne.

Członkowie UTW należą do Koła Artystycznego pod kierunkiem Anny Wiadernej uświetniającego najważniejsze uroczystości miasta i gminy, a także prezentującego kulturę, tradycję i zwyczaje ziemi koneckiej.
W ramach UTW działa chór prowadzony przez instruktora Jana Bukłada, który występuje w domu kultury oraz podczas konkursów senioralnych.
UTW jest od 2021 roku współorganizatorem Senioraliów Koneckich prezentujących działalność organizacji i stowarzyszeń związanych z ruchem senioralnym.

Zarząd UTW to:

Paras Janina – przewodnicząca – 605 225 333

Teresa Dunajska – z-ca przewodniczącej – 663 380 708

Elżbieta Bilska 

Bogusława Gil – skarbnik

Elżbieta Piotrowska

Skip to content