Skip to content
wystawa Pani Antonina plakat

Tola Sztolcman Pilser urodzona w Suchedniowie ale od niemowlectwa mieszkała w Konskich. W dorosłym życiu pracowała w ukochanych Końskich ale potem jak wiele Polakow musiała emigrowac za chlebem. Mieszkała kolejno w Szwajcarii, potem Wlochy polnocne, mieszka w Merano razem z mezem Franzem i suczką Florą.

Skip to content