Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Działalność

MGDK w Końskich współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami kulturalnymi z kraju i poza jego granicami. MGDK jest również organizatorem wielu imprez o randze powiatowej, wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Oczywiście działalność MGDK to nie tylko imprezy, ale także praca w dziedzinie edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działaniem realizowanym w odpowiedzi na oddolne potrzeby są konkursy recytatorskie m.in. Turniej Recytatorski Literatury Regionalnej. Uczestniczą w nich uczniowie wszystkich naszych szkół. Dobór repertuaru ze szczególnym propagowaniem utworów twórców regionu świętokrzyskiego należy do uczestników. Zajęcia z zakresu recytacji poezji i prozy mówionej prowadzi instruktor MGDK - Aleksander Kopański. Głównym tematem zajęć jest zdobywanie i doskonalenie umiejętności w dziedzinie recytacji oraz poznawanie tajników dobrej interpretacji tekstu mówionego.

Zajęcia odbywają się indywidualnie i mają na celu:

 • kształtowanie poprawnej wymowy

 • kontrolę oddechu

 • poprawę pamięci

 • przygotowanie do wystąpień publicznych

 • wyrobienie w pewności siebie i obycia z publicznością

 • uwrażliwienie na odbiór poezji

 • wyrobienie nawyku czytania.

Warto też podkreślić przedsięwzięcie realizowane wspólnie z gronem osób zainteresowanych nauką tańca  dla dzieci. Inicjatywa wyszła bezpośrednio od ich rodziców, którzy od samego początku czynnie współuczestniczą zarówno w próbach tancerzy jak i ich występach turniejowych. Zajęcia odbywają się w naszej placówce. Prowadzi jej współpracujący z MGDK instruktor tańca – Piotr Mostowski. Ponadto MGDK współpracuje z Miejską Orkiestrą Dętą, tworzoną przez muzyków z różnych pokoleń. Część jej członków stanowią absolwenci koneckiej szkoły muzycznej, a kieruje nią od kilkunastu lat Józef Świerczyński.

MGDK posiada dwie duże sale pełniące różne funkcje użytkowe. Jedna z nich wykorzystywana jest do ćwiczeń, tańca oraz ciekawych pokazów, wystaw, nietuzinkowych wernisaży twórców amatorów i profesjonalistów. Druga zwana „kawiarnianą” pełni rolę koncertową, muzyczną i zarazem konferencyjną, teatralno-projekcyjną, filmową. Posiadamy także trzy pracownie – muzyczne oraz plastyczną.

Pracownia plastyczna prowadzona jest przez instruktora MGDK – Kamilę Dobrowolską, wykorzystującą wartości pracy i twórczości artystycznej w zajęciach grupowych. Podczas zajęć uczestnicy rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność. W efekcie powstają m. in. rysunki, obrazy, kartki okolicznościowe, kompozycje przestrzenne itp. Pracownia wyposażona jest w podstawowe materiały pozwalające na rozwijanie wśród uczestników zdolności i umiejętności plastycznych np.: farby, pędzle, papiery, ozdobne kredki, pastele suche i olejne i wiele innych.

Głównym celem zajęć jest:

 • kształcenie warsztatu artystycznego

 • motywowanie do pracy twórczej

 • ćwiczenie sprawności manualnych poprzez realizowanie różnorodnych zadań plastycznych

 • zapoznanie się z różnorodnymi technikami płaskimi i przestrzennymi

 • wyrabianie wrażliwości na barwy poprzez tworzenie własnych kolekcji kolorów (farby, pastele) lub zestawień kolorystycznych (papiery kolorowe)

 • poznawanie różnorodnych technik plastycznych.

W programie zajęć przewidziane są wyjścia na wystawy, a dla najzdolniejszych istnieje możliwość zorganizowania wystawy indywidualnej w Galerii "DeK" w MGDK.
Zajęcia spełniają ważną rolę artystyczno-edukacyjną, uzupełniającą działalność szkół w rozwijaniu zainteresowań artystycznych.

Pracownie muzyczne prowadzą instruktorzy MGDK – Maciej Lisowski oraz Roman Cieślak. Każdy z nich pracuje z dziećmi i młodzieżą w zakresie nauki gry na instrumentach muzycznych, zasad emisji głosu, pracy nad repertuarem (przygotowanie i ćwiczenie piosenek) oraz pomocy przy kompozycji i aranżacji tworów muzycznych. Pracownie wyposażone są w sprzęt muzyczny m.in. keyboard, gitary, sprzęt nagłośnieniowy i oświetlenie sceniczne.

"Studio Piosenki MDGK" prowadzą instruktorzy muzyczni - Roman Cieślak oraz Maciej Lisowski. Studio to indywidualne zajęcia wokalne i umuzykalniające dla dzieci i młodzieży. Termin zajęć i tok pracy ustala się po wcześniejszych przesłuchaniach u instruktorów prowadzących.

 Zajęcia obejmują, m.in.:

 •  pracę nad intonacją i emisją głosu
 •  interpretacje piosenek
 •  pracę nad dykcją i artykulacją
 •  pracę z mikrofonem
 •  pracę na scenie
 •  udoskonalanie warsztatu wokalnego
 •  rozwój "muzycznej tożsamości"

Ponadto zajęcia obejmują poznanie różnych stylów i gatunków muzycznych, próbne nagrania studyjne i prezentacje estradowe, a także udział w konkursach, festiwalach i przeglądach wokalnych.

MGDK od października 2017 roku wprowadził nowe formy nauki na intrumentach m.in. na perkusji. Prowadzi je znany muzyk, instrumentalista – Mateusz Salata. Dla miłośników gry na gitarze przygotowana jest możliwość nauki pod okiem Marcina Wróbla, a naukę gry na pianinie prowadzi Waldemar Kacperski.

Ponadto MGDK dysponuje dwoma obiektami, pełniącymi rolę świetlic wiejskich: w Kornicy oraz w Rogowie. Kierują nimi instruktorki: Małgorzata Pasek oraz Urszula Nowicka, które prowadzą różnorodne zajęcia z dziećmi i młodzieżą, jednocześnie zapewniając mieszkańcom możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych. W obu świetlicach znajdują się duże sale do występów scenicznych wraz pomieszczeniami do zajęć warsztatowych.

W zasobach infrastrukturalnych naszej placówki znajduje się także „kino letnie” w Sielpi. Obiekt położony na brzegiem zalewu, wśród lasu sosnowego, ogrodzony, jest znakomitym miejscem do organizacji koncertów i pokazów filmowych. Posiada duży ekran kinowy, widownię, scenę oraz pełne wyposażenie sanitarno-gospodarcze. "Kinem letnim" w czasie wakacyjnym kieruje instruktor Krzysztof Kowalski, na codzień zajmujący się organizacją imprez środowiskowych. Ponadto w saki kawiarnianej cyklicznie co tydzień (środa) odbywa się projekcja filmowa w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Szczegółowe informacje dotyczące tygodniowego godzinowego rozkładu poszczególnych zajęć wraz z cennikiem oraz telefonami kontaktowymi do prowadzących instruktorów znajdują się z zakładce Tygodniowy plan zajęć.

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 1 wydarzeń w tym miesiącu

Zegar

Pogoda

Facebook

Imieniny