Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie UTW - Aktywni w Końskich działa od września 2016 roku. Powstało z inicjatywy trzech osób: Jolanty Rydzewskiej, Teresy Dunajskiej i Grażyny Chwałek. Celem Stowarzyszenia jest edukacja, aktywizacja społeczna osób dorosłych, prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywnośći intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków itp.

Zarząd Stowarzyszenia: prezes - Jolanta Rydzewska, v-ce prezes - Grażyna Chwałek, v-ce prezes Teresa Dunajska, skarbnik - Elżbieta Bilska, sekretarz - Barbara Zenka.

Biuro UTW znajduje się w budynku UMiG ul. Partyzantów 1 p. nr 216, czynne w poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00. W ramach UTW prowadzone są zajęcia z języków obcych: angielski, niemiecki, informatyka, aerobic, joga, chór oraz grupa teatralna.

Systematycznie w co drugi wtorek miesiąca spotykamy się w Miejsko-Gminnym Domu Kultury ul. Mieszka I-go 4 na wykładach. Tematyka wykładów i planów zajęć wywieszane są do wiadomości słuchaczy na drzwiach DK oraz na tablicy ogłoszeń w biurze UTW.

Oprócz wykładów i zajęć organizowane są spotkania integracyjne, zabawy, rajdy. Wyjazdy do teatru, wycieczki itp. - zgodnie z sugestiami słuchaczy-członków.

W 2017 roku otrzymaliśmy statuetkę "Koneckiej Glorietty" - najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Burmistrza MiG na wniosek Kapituły.

  Od lewej: Teresa Dunajska, Grazyna Chwałek, Jolanta Rydzewska.

 

............................................................................................................................................................

 

K O M U N I K A T

 

Zarząd Stowarzyszenia


Uniwersytet Trzeciego Wieku-Aktywni

 

informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020r.


/TARCZA 4.0/ kadencja Zarządu ulega przedłużeniu do czasu wyboru nowych władz, nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

 

O terminie zebrania wyborczego Zarząd poinformuje wszystkich członków odrębnym komunikatem.

Wszystkim Członkom, Słuchaczom i Sympatykom życzymy zdrowia i w pogodnym nastroju przetrwania tego trudnego czasu.

 

 

Zarząd UTW

Końskie, wrzesień 2020 r.

 

 

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 1 wydarzeń w tym miesiącu

Zegar

Pogoda

Facebook

Imieniny