Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

Końskie, 11.10.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe


„wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia z agregatem oraz obsługą podczas

  imprezy plenerowej    

DNI KOŃSKICH 2020” w Końskich w dn. 22-23.08.2020
I. Zamawiający
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

Ul. Mieszka I 4

26-200 Końskie

658-12-20-969

 

Płatnik

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

Ul. Mieszka I 4

26-200 Końskie

658-12-20-969


II. Przedmiot oferty


Przedmiotem oferty jest wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, oraz agregatu prądotwórczego wraz z obsługą i transportem na imprezę plenerową pn. DNI KOŃSKICH, która organizowana będzie w dn. 22-23.08.2020 r., zabezpieczenie techniczne imprezy oraz montaż
i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa i oświetleniowa całej imprezy.

 

a) scena o wymiarach min. 10x12 m [podłoga] z wybiegiem min 2x3 m., poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,

b) boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody - woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem
na scenę, tylny horyzont musi uwzględniać technikę montażu i specyfikację w/g riderów:
Michał Szpak, Blue Cafe i inne,

c) scena musi posiadać schody i aktualne atesty bezpieczeństwa,

d) reżyserki realizacji dźwięku FOH i MON o min. wym. 3x3m muszą być solidne, nie dopuszcza się słabych konstrukcji , które szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie mogą zostać zwiane lub przemakać.

e) wymagania: scena, system nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz agregat prądotwórczy wraz z obsługą muszą być zgodne z aktualnymi riderami zespołów: Michał Szpak, Blue Cafe i inne. (Załącznik nr 1, plik rar do pobrania na stronie organizatora http://www.dkkonskie.pl/ogloszenia) [ze względu na częste aktualizacje powinny być uzgodnione i potwierdzone przez realizatorów poszczególnych wykonawców],

f) w imprezie wezmą również udział delegacje artystyczne z miast partnerskich ze Słowacji, Ukrainy i Węgier, artyści domu kultury [sobota], artyści lokalni [niedziela] specyfikacja techniczna w/w zostanie dosłana po ustaleniu programu,

g] w zakres oferty nie wchodzą: wyżywienie i noclegi pracowników Wykonawcy,

h] agregat prądotwórczy musi być sprawny, odpowiedniej mocy oraz wolny od jakichkolwiek zakłóceń, koszty zużytego paliwa ponosi Zamawiający.


Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych
od dnia wezwania.

 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne
do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy,  które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

III. Czas realizacji
22-23.08.2020 r.

 Gotowość sceny, nagłośnienia,  oświetlenia na próby, 22 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00.

 Zakończenie imprezy 23 sierpnia 2020 r. ok. godz. 23.00.

 Miejsce realizacji:  Park Miejski w Końskich, zaplecze DK Egipcjanka, ul. Mieszka I 4

 

IV. Termin płatności

14 dni po dostarczeniu faktury VAT.

 

V. Sposób oceny ofert.
1.Najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryteria: cena brutto za całość usługi, mile widziane doświadczenie przy realizacji koncertów wykonawców ujętych w programie imprezy.
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

3. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni odrębnym pismem w terminie do 30 dni. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.

4. Warunkiem podpisania umowy z oferentem, jest aprobata firmy przez zespoły określone w przedmiocie umowy [załącznik nr 1 umieszczony na stronie WWW Zamawiającego http://www.dkkonskie.pl/ogloszenia].

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania bez podania przyczyn.


VI. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony druk oferty – załącznik nr 2 do pobrania http://www.dkkonskie.pl/ogloszenia

2. projekt umowy [typowy dla Wykonawcy].

 

VII. Czas i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, pocztą lub drogą elektroniczną [wydrukowany, wypełniony, podpisany skan na druku oferty] do 25.10. 2019 r. do godz. 14.00 z dopiskiem OFERTA NA TECHNIKĘ DNI KOŃSKICH 2020

 

Liczy się data wpływu oferty na adres:

 

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

ul. Mieszka I 4

26-200 Końskie

NIP 658-12-20-969

poczta@dkkonskie.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

zał.nr.1. - ridery

Utworzono dnia 11.10.2019, 15:53

zał.nr.2 - druk oferty

Utworzono dnia 11.10.2019, 15:49

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Zegar

Pogoda